CAKE publikuje artykuł nt. Zielonego Wodoru

CAKE publikuje artykuł nt. Zielonego Wodoru

Eksperci CAKE opublikowali artykuł na temat Zielonego Wodoru pt. “Mapowanie Przyszłości Zielonego Wodoru: Zintegrowana Analiza Rozwoju Polski i UE do 2050 roku” w czasopiśmie Energies MDPI. 

Autorami artykułu są Robert Jeszke, Igor Tatarewicz, Sławomir Skwierz, Michał Lewarski, Maciej Pyrka oraz Monika Sekuła. Autorzy analizują w artykule m.in. niezagospodarowany potencjał Zielonego Wodoru jako źródła energii odnawialnej oraz jego rolę w dekarbonizacji różnych sektorów. 

Poniżej kluczowe wnioski płynące z artykułu:

1️⃣ Pakiet Fit for 55: W artykule przenalizowano potencjał Zielonego Wodoru w kontekście pakietu “Fit for 55” UE, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r.

2️⃣ Kluczowa rola wodoru: Zielony Wodór może być brakującym ogniwem w osiągnięciu przyszłości neutralnej pod względem emisji. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE i Polsce jest ściśle związane z kluczową rolą wodoru. Polska będzie potrzebować od 76 do 206 PJ/rok wodoru, podczas gdy UE+ będzie potrzebować od 4449 do 5985 PJ/rok do 2050 r.

3️⃣ Energia do elektrolizy: Postęp technologiczny w elektrolizerach sprawia, że Zielony Wodór staje się bardziej wydajny i opłacalny. Tanie źródło energii do procesu elektrolizy jest kluczowe dla rozwoju rynku Zielonego Wodoru. Taka energia może być wytwarzana w systemach z dużym udziałem OZE i jednostkami bez emisyjnymi, takimi jak elektrownie jądrowe.

4️⃣ Wodór może pełnić rolę długoterminowego magazynu energii, uzupełniając niestabilne źródła energii odnawialnej. Zapotrzebowanie na wodór pochodzi głównie z sektorów przemysłowych i transportowych. W sektorze energetycznym wodór służy głównie jako długoterminowy magazyn energii i elastyczne źródło do wyrównywania obciążeń.

5️⃣ Dynamika kosztów: Wysokie obecne koszty wykorzystania wodoru w sektorze energetycznym ograniczają jego adaptację. Jednak można spodziewać się znacznego spadku ich kosztów produkcji – z 50-60 EUR/GJ do 20-30 EUR/GJ – po 2040 r., co spowoduje zwiększone wykorzystanie wodoru.

6️⃣ Potrzeby w sektorach: Artykuł podkreśla pilne zapotrzebowanie na Zielony Wodór w sektorach, gdzie osiągnięcie zerowych emisji gazów cieplarnianych przy obecnych technologiach nie jest możliwe.

7️⃣ Zachęty finansowe: Rzeczywiste zapotrzebowanie na wodór może przewyższyć szacunki z artykułu, jeśli rynek skorzysta z zachęt finansowych lub dotacji, czynników, które nie zostały uwzględnione w bieżącej analizie.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję