Nowa analiza LIFE VIIEW 2050 dotycząca rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory i skutków dla Polski

Nowa analiza LIFE VIIEW 2050 dotycząca rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory i skutków dla Polski

Mamy przyjemność zaprezentować analizę CAKE/KOBiZE pt. „VIIEW on EU ETS 2050: Nowe sektory w EU ETS w kontekście neutralności w 2050 – Skutki dla Polski” wykonaną w ramach projektu LIFE VIIEW 2050.

 

Analiza dotyczy rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory i skutków dla Polski w kontekście osiągnięcia neutralności klimatycznej UE w 2050 r. Jednym z najważniejszych celów analizy jest pokazanie potencjalnych skutków wdrożenia konkretnych rozwiązań dotyczących rozszerzania systemu EUETS dla polskiej gospodarki, które potwierdzają ogrom wyzwań jakie nastąpią w każdym sektorze polskiej gospodarki na drodze do osiągnięcia celu netzero. Publikacja dostępna jest w języku polskim.  

 

  „VIIEW on EU ETS 2050: Nowe sektory w EU ETS w kontekście neutralności klimatycznej w UE w 2050 – Skutki dla Polski” (1,4 MiB, 268 hits)

 

Najważniejsze wnioski dla Polski:

 

  • Polska stoi przed wyzwaniem transformacji gospodarczej, której koszt będzie ogromny – same nakłady inwestycyjne w nowe moce w energetyce przekroczą 370 mld EUR w perspektywie do 2050 r.
  • Środki finansowe przeznaczone na te cele mogą pochodzić z dostępnych funduszy i redystrybucji uprawnień (np. w ramach nowego podziału puli aukcyjnej w EU ETS).  Dostępne fundusze (Fundusz Modernizacyjny (FM), Fundusz Innowacyjny (FI), Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF), czy nowe środki pochodzące z objęcia kolejnych sektorów systemem handlu uprawnieniami powinny być adekwatne do skali wymaganych przedsięwzięć oraz wspierać wrażliwych odbiorców w krajach takich jak Polska.
  • Dla Polski transformacja sektora energetycznego to optymalna ścieżka rozwoju na najbliższy okres. Alternatywą są kolejne lata coraz wyższych kosztów związanych z wykorzystaniem węgla, co będzie skutkować jeszcze wyższymi kosztami dla całej gospodarki – sposobem na uniknięcie rosnących opłat za emisję jest transformacja w oparciu o dostępne i rozwijane technologie nisko i zeroemisyjne. Do listy koniecznych inwestycji w Polsce należy zaliczyć: OZE (PV, wiatr na morzu i lądzie, biomasę, biogaz), atom (wielkoskalowy i SMR), stacje ładowania dla samochodów elektrycznych i wodorowych, magazyny energii (zarówno bateryjne jak i magazynowanie w wodorze).
  • Wprowadzenie handlu emisjami dla sektora transportu spowoduje przeniesienie kosztów redukcji emisji na użytkowników pojazdów spalinowych. W przypadku samochodów osobowych w Polsce średni koszt eksploatacji może wzrosnąć średnio o 25% między rokiem 2030 a 2050, a dla samochodów ciężarowych może być większy o nawet 80%. Z punktu widzenia Polski korzystnym procesem rozwoju rynku transportowego jest wymiana miejskich autobusów spalinowych na odpowiedniki elektryczne i wodorowe, których Polska jest znaczącym producentem.
  • Wprowadzenie systemu uprawnień do emisji w sektorze rolnym może w konsekwencji prowadzić do poważnego spadku produkcji w Polsce, która jest dużym producentem żywności, co będzie wiązało się z obniżeniem dochodów rolników, które już obecnie zależą od wsparcia ze środków publicznych.
Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję