Nowy artykuł “Stakeholders’ Perceptions of the EU ETS Revision and Development”

Nowy artykuł “Stakeholders’ Perceptions of the EU ETS Revision and Development”

Zapraszamy do lektury artykułu “Stakeholders’ Perceptions of the EU ETS Revision and Development” autorstwa Macieja Cyglera, który został opublikowany w  czasopiśmie Environmental Protection and Natural Resources (2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat w sprawie Europejskiego  Zielonego Ładu (European Green Deal) wspiera wzmocnienie oraz rozszerzenie europejskiego systemu handlu uprawnienieniami do emisji  European Union Emissions Trading System, EU ETS). Ewentualne powiązania z innymi rynkami handlu emisjami na całym świecie są przedmiotem dyskusji zarówno ekspertów, jak i polityków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji.  Wyniki przeprowadzonego badania  na temat  stanu wiedzy i oczekiwań w zakresie rozwoju narzędzi polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w szczególności systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) zostały przedstawione w artykule.  W badaniu przedstawiono szereg grupę pytań związanych z funkcjonowaniem i przyszłym rozwojem systemu EU ETS , oraz dotyczących oceny dostępnych informacji oraz własnej oceny posiadanej w zakresie tej dziedziny wiedzy. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują na dość znaczne wsparcie interesariuszy dla systemu EU ETS oraz jego rozwoju, w tym dla rozszerzenia systemu i powiązania z innymi rynkami handlu emisjami na świecie.

 

Ankieta została przeprowadzona w ramach projektu LIFE VIIEW 2050 w celu wsparcia jak najlepszego dostosowania wyników projektu do oczekiwań grupy docelowej. Projekt jest realizowany przez Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE), będącego częścią Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi instrumentami polityki UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego ewentualnego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r.

 

Pełna wersja artykułu jest tu: https://sciendo.com/article/10.2478/oszn-2021-0006

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję