Spotkanie LIFE VIIEW 2050 z administracją publiczną na temat wizji i rozwoju systemu EU ETS w perspektywie 2050

Spotkanie LIFE VIIEW 2050 z administracją publiczną na temat wizji i rozwoju systemu EU ETS w perspektywie 2050

W dniu 12 kwietnia 2023 r. w formie stacjonarnej oraz online odbyło się spotkanie podczas, którego przedstawiono wyniki pierwszej analizy pt. VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU Emissions Trading System  przygotowanej w ramach projektu LIFE VIIEW 2050.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa KOBIZE/IOŚ-PIB, eksperci CAKE z projektu LIFE VIIEW 2050 oraz zaproszeni goście reprezentujący różne jednostki administracji rządowej (w formie stacjonarnej oraz online).

 

 

Podczas spotkania Robert Jeszke, Szef CAKE oraz Kierownik projektu LIFE VIIEW 2050 przedstawił krótkie wprowadzenie do tematyki celów i zakresu wykonanej analizy i pokrótce omówił główne jej elementy. Następnie eksperci z projektu LIFE VIIEW 2050 przedstawili główne elementy i szczegółowe wnioski płynące z przygotowanej analizy LIFE VIIEW.

 

Maciej Pyrka, ekspert ds. modelowania CGE przedstawił informacje o rozwoju narządzi modelowych oraz modeli sektorowych, które były wykorzystywane przy opracowaniu analizy LIFE VIIEW 2050, jak również poinformował o wykorzystywanych w analizie scenariuszach. Podkreślił, że wyniki analizy CAKE dotyczącej możliwości rozszerzenia systemu ETS, wskazują m.in. że objęcie handlem uprawieniami do emisji nowych sektorów będzie wiązało się ze wzrostem krańcowych kosztów redukcji, głównie ze względu na droższe opcje redukcji emisji dostępne w sektorach nieobjętych obecnie systemem handlu emisjami (non-ETS).

Igor Tatarewicz, ekspert ds. modelowania energetyki przedstawił główne wnioski płynące z analizy w kontekście przyszłości energetyki w perspektywie do 2050 r. Podkreślił, że różne scenariusze obejmowania systemem handlu emisjami sektorów non-ETS nie wpływają znacząco na tempo transformacji sektora energetycznego, gdyż już w scenariuszu Fit55 paliwa kopalne zostają niemal całkowicie zastąpione technologiami nisko i zeroemisyjnymi.

Artur Gorzałczyński,  ekspert ds. modelowania sektora transportu przedstawił wyniki analizy odnoszące się do przyszłości sektora transportu pasażerskiego oraz towarowego w perspektywie 2030 r. oraz 2050 r. Jednym w wniosków jest ogromny potencjał szybkiej wymiany autobusów spalinowych na odpowiedniki elektryczne i wodorowe, a proces ten już się rozpoczął w wielu europejskich miastach, w tym w Polsce. Proces ten jest korzystny dla polskiej gospodarki, gdyż Polska jest czołowym producentem autobusów elektrycznych w UE.

Adam Wąs, Ekspert ds. rolnictwa wskazał, że znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnictwa przekłada się na wielkość produkcji poprzez poważne obniżenie wartości produkcji żywności, co jest to szczególnie widoczne w przypadku Polski.

 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję