Webinarium LIFE VIIEW 2050 (18 maja 2023)

Webinarium LIFE VIIEW 2050 (18 maja 2023)

W dniu  18 maja 2023 r. odbyło się webinarium on line projektu LIFE VIIEW 2050 pt.  “VIIEW 2050: Changing the scope of the EU ETS”. Niedawno opublikowany raport Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE), który bada wpływ unijnego pakietu Fit for 55 na gospodarkę UE i Polski do 2050 r., został przedstawiony, jako punkt wyjścia do dalszej dyskusji nad możliwymi opcjami wsparcia realizacji  polityk klimatycznych przez państwa rozwijające się poprzez pełnoprawne i zgodne z Porozumieniem Paryskim krajowych systemach handlu emisjami.

 

W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, instytutów naukowych, przedsiębiorstw oraz Paryskiego Komitetu ds. Budowania Potencjału (PCCB).

Marta Rosłaniec, nasz ekspert z CAKE, pełniąca funkcję moderatora rozpoczęła spotkanie od krótkiej części wprowadzającej dotyczącej celów naszej najnowszej analizy LIFE VIIEW 2050 oraz wstępnych pytań rozpoczynających dyskusję odnoszących się do celów polityki klimatyczno-energetycznej.

 

W głównej części spotkania Jan Witajewski-Baltvilks, nasz ekspert ds. modelowania z CAKE, przedstawił główne założenia, scenariusze i wyniki najnowszej analizy CAKE pt. VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU ETS . Podczas swojego wystąpienia przedstawił zarówno skutki makroekonomiczne dla różnych scenariuszy, zauważając, że włączenie nowych sektorów do systemu EUETS spowoduje wzrost krańcowych kosztów redukcji emisji ze względu na droższe opcje redukcji dostępne w innych sektorach (obecnie nieobjętych systemem EU ETS). Wskazał również, że kraje Europy Południowej byłyby największymi beneficjentami włączenia sektorów budynków  i transportu (BRT) do EU ETS. W swojej prezentacji przedstawił również główne wnioski dla sektora transportu oraz rolnictw ana drodze do osiągniecia neutralności klimatycznej. Na zakończenie spotkania odbyła się ciekawa dyskusja z uczestnikami na temat przyjętych założeń oraz wyników.

 

Pełna analiza jest dostępna w języku angielskim:   VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU ETS (8,5 MiB, 412 hits)

 

Zapraszamy również do przyłączenia się do Platformy Ekspertów, aby ułatwiać wymianę informacji między ekspertami  poprzez zalogowanie się na naszej stronie internetowej  oraz na kanale LinkedIn

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję