Cele projektu

Cele projektu

AdJUST – Advancing the Understanding of Challenges, Policy Options and Measures to Achieve a Just EU Energy Transition

 

O PROJEKCIE

AdJUST to transdyscyplinarny projekt, którego głównym celem jest osiągnięcie znaczącej zmiany w społecznym zrozumieniu dystrybucyjnych konsekwencji transformacji w kierunku neutralności klimatycznej oraz zidentyfikowanie skutecznych interwencji, które pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków transformacji. W tym celu AdJUST łączy podejścia badawcze różnych dyscyplin naukowych z ciągłym dialogiem społecznym. Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej „Horyzont Europa” i realizowany przez transdyscyplinarne europejskie konsorcjum składające się z 9 partnerów z UE, 2 partnerów stowarzyszonych z Wielkiej Brytanii i 11 innych partnerów stowarzyszonych z UE. Projekt rozpoczął się 1 października 2022 roku i potrwa 48 miesięcy, do 30 września 2026 roku.

 

CELE PROJEKTU

W realizację projektu zaangażowane są europejskie organy publiczne, przedstawiciele przemysłu, społeczeństwo obywatelskie i naukowcy, którzy współpracują w celu opracowania i promowania wspólnej wizji na rzecz wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Działania wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia oceny ekonomicznej, analizy statystycznej, a także metody badawcze z innych dyscyplin nauk społecznych — w tym nauk politycznych, nauk o zarządzaniu, administracji publicznej, teorii politycznej, filozofii i etyki — w celu osiągnięcia wiarygodnych metodologicznie wyników badań w zakresie wyzwań związanych ze sprawiedliwą transformacją. Obejmują one wymiar techniczny, ekonomiczny i społeczny/kapitałowy dla przedsiębiorstw, pracowników, gospodarstw domowych i organów publicznych oraz potencjalne skutki dystrybucyjne unijnego Zielonego Ładu, NextGenerationEU i pakietu Fit for 55. W ten sposób AdJUST łączy podejścia badawcze uzupełniających się dyscyplin z ciągłym dialogiem społecznym zapewniając, że projekt opiera się na otwartej nauce, wypracowuje modele sprawiedliwych procedur oraz buduje wzajemne zrozumienie, zaufanie i zdolności wśród obywateli oraz innych interesariuszy w zakresie przejścia do neutralności klimatycznej.

 

ZAANGAŻOWANIE CAKE

W ramach projektu AdJUST działający w ramach IOŚ-PIB zespół CAKE będzie przede wszystkim rozwijać narzędzie modelowe (model d-PLACE) służący ocenie wpływu polityki klimatycznej na gospodarkę. W szczególności, będziemy starali się uwzględnić w modelu specyfikę rynku pracy. Przygotowanie narzędzia pozwoli nam na ocenę jak transformacja niskoemisyjna wpłynie na przepływ pracowników między sektorami. Wyniki analiz zostaną przedstawione w postacie raportów naukowych.

 

Projekt AdJUST jest także okazją do współpracy z wiodącymi instytutami naukowymi. Zespół CAKE będzie regularnie spotykał się z innymi zespołami konsorcjum aby omawiać założenia oraz wyniki analiz.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję