Drugi numer publikacji „GO2’50”

Drugi numer publikacji „GO2’50”

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem naszej najnowszej publikacji pt. „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych.

 

Przygotowanie i stworzenie kolejnego numeru publikacji wychodzi naprzeciw konieczności zapewnienia odpowiedniej wiedzy w kwestiach związanych szeroko rozumianą polityką klimatyczno- energetyczną oraz związanymi z koniecznością przeprowadzenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kilka naszym zdaniem interesujących tematów, które są i w najbliższym czasie będą szeroko dyskutowane.

 

W publikacji znajdą Państwo szereg interesujących artykułów dotyczących zarówno oceny obecnej sytuacji na arenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych, w tym roli unijnej dyplomacji, jak i oceny tego co na poziomie UE i Polski będzie miało istotne znaczenie w realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu i „Pakietu Fit for 55”, tj. sytuacji na rynku CO2 w EU ETS, sprawiedliwości klimatycznej przy podnoszonych ambicjach, roli nowych energetycznych technologii nisko i zeroemisyjnych, transformacji sektora transportu samochodowego, a także kwestii finansowania przedsięwzięć służących ochronie klimatu.

 

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat artykułów w drugim numerze „GO2’50” podejmujących istotne w obecnym czasie tematy z zakresu polityki klimatyczno – energetycznej w tym dotyczące: 

 

  • Rynku i kształtowania się cen uprawnień EUA w EU ETS w 2021 r. oraz dalszych perspektyw jego rozwoju,
  • Roli unijnej dyplomacji klimatycznej i oceny obecnej sytuacji na arenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych,
  • Sytuacji na rynku CO2 w EU ETS i sprawiedliwym rozdziale obciążeń w ramach podnoszonych celów polityki klimatycznej w perspektywie 2030 r.,
  • Roli nowych energetycznych technologii nisko i zeroemisyjnych w drodze do osiągniecia celu net zero do 2050 r.,
  • Scenariuszy transformacji sektora transportu samochodowego,
  • Sukcesie negocjacji COP26 nad artykułem 6 Porozumienia Paryskiego,
  • Finansowania działań na rzecz klimatu w perspektywie budżetowej UE na lata 2021-2027,
  • Finansowania przedsięwzięć służących ochronie klimatu ze środków funduszu modernizacyjnego.

 

Mamy nadzieję, że kolejny numer naszej publikacji spełni Państwa oczekiwania i zapewni odpowiednią w tej tematyce wiedzę.

 

Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję