Nowy artykuł pt. “The Role of BECCS in Achieving Climate Neutrality in the European Union”

Nowy artykuł pt. “The Role of BECCS in Achieving Climate Neutrality in the European Union”

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego artykułu pt. The Role of BECCS in Achieving Climate Neutrality in the European Union, który został opublikowany w czasopiśmie “Energies 2021” w dniu 23 listopada 2021 r.

 

 

Osiągnięcie neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 roku nie będzie możliwe wyłącznie poprzez ograniczenie paliw kopalnych i rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych. Konieczne jest wdrożenie na dużą skalę różnych technologii, w tym bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (BECCS), wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (CCS) oraz wychwytywaniem i utylizacją dwutlenku węgla (CCU), a także elektryfikacja przemysłu, wykorzystanie wodoru, rozwój elektromobilności, niskoemisyjne praktyki rolnicze i zalesianie.

 

Artykuł jest dostępny tu: https://doi.org/10.3390/en14237842

 

Artykuł i niniejsze badanie poświęcone jest analizie BECCS jako technologii negatywnej emisji (NET) oraz ocenie wpływu jej wdrożenia na możliwość osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE. Podejście do modelowania wykorzystuje narzędzia opracowane w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL i obejmuje model energetyczny MEESA oraz model ekonomiczny CGE d-PLACE. W artykule określono zakres wymaganych inwestycji w moce wytwórcze i wielkość produkcji energii elektrycznej z BECCS niezbędne do osiągnięcia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w UE, badając wpływ technologii na ogólne koszty systemu i krańcowe koszty redukcji (MAC). Wyniki modelowania potwierdzają kluczową rolę technologii BECCS w osiąganiu celów klimatycznych UE do 2050 roku.

 

Artykuł został przygotowany w ramach prac prowadzonych przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), które jest umiejscowione w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), będącego częścią Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). Artykuł został przygotowany w ramach projektu: LIFE Climate CAKE PL —LIFE16 GIC/PL/000031który jest dofinansowany z środków UE z programu LIFE i współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję