Podpisanie umów o dofinansowanie projektu LIFE Climate CAKE PL

Podpisanie umów o dofinansowanie projektu LIFE Climate CAKE PL

W dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisją Europejską, dotycząca współfinansowania projektu pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)”.

 

Przedsięwzięcie Instytutu zostało ocenione w naborze 2016 Komisji Europejskiej jako jeden z najlepszych wniosków w całej Unii Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE Climate CAKE PL została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną, co znalazło odzwierciedlenie w wielu listach poparcia dla tego przedsięwzięcia otrzymanych m.in. od ministrów Rządu RP i państw członkowskich UE, deputowanych do Parlamentu Europejskiego, międzynarodowych organizacji oraz instytucji naukowych.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję