Konferencja “Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości”

Konferencja “Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości”

W dniach 27-28.06.2023 r. odbyła się organizowana przez CAKE/KOBIZE/IOŚPIB konferencja  organizowana w ramach projektu LIFE VIIEW2050 pt. “Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości”. Podczas konferencji odbyło się spotkanie networkingowe, przedstawiono szereg prezentacji i zapoznano się z różnymi projektami realizowanymi w ramach programu LIFE w Polsce, a dyskutowano również o sukcesach, jak również wyzwaniach i problemach związanych z ich realizacją.

 

Konferencję w dniu 28.06.2023 r. otworzyli Krystian Szczepański Dyrektor IOŚ-PIB i opowiedział o projektach realizowanych przez IOŚ-PIB z programu LIFE, tj. zakończonym projekcie LIFE Climate CAKE PL, obecnym projekcie LIFE VIIEW 2050 oraz projekcie LIFE Remy oraz LIFEproETV, w których IOŚ-PIB jest jednym ze współbeneficjentów. 

 

Sławomir Mazurek, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚIGW wygłosił słowo wstępne i powitał uczestników (online), a Robert Jeszke, Kierownik CAKE i projektu LIFE VIIEW 2050  powitał i podziękował za przybycie wszystkim gościom. Moderatorem dyskusji podczas konferencji był nasz ekspert Maciej Cygler z CAKE i projektu LIFE VIIEW 2050. 

 

 

 

 

 

 

Karolina Wądołowska z Wydziału LIFE w NFOŚIGW przedstawiła prezentację i opowiedziała o nowych zasadach, zmianach i regulacjach, jakie pojawiły się w programie LIFE. Zbigniew Karaczun z ELMEN przedstawił prezentację na temat zmian dotyczących sposobu monitorowania projektów LIFE  Obie prezentacje były bardzo merytoryczne i spotkały się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania i beneficjentów projektów LIFE, co odzwierciedlone  zostało w późniejszej dyskusji z uczestnikami na ten temat.

 

 

 

 

 

W kolejnej części spotkania beneficjenci realizowanych projektów LIFE w Polsce prezentowali swoje projekty oraz różne kwestie problemowe związane z ich realizacją.

 

Marta Rosłaniec nasz ekspert LIFE VIIEW 2050 z CAKE przedstawiła główne informacje na temat naszego projektu i dotychczasowych doświadczeń CAKE w realizacji projektów LIFE (w tym zakończonego już projektu LIFE Climate CAKE PL), najnowszych analizach LIFE VIIEW 2050, a także przyszłości i planów związanych z nowymi aplikacjami do projektów.

 

Kolejny projekt Life REMY, którego celem jest osiągnięcie bardziej wiarygodnych ocen jakości powietrza i zmniejszenie wpływu niepewności emisji na wyniki modelowania przedstawiła dr hab. inż. Joanna Strużewska (Politechnika Warszawska i IOŚ-PIB).

 

 

 

 

Projekt “Emissions Trading EXTRA” przedstawiła w prezentacji dr Justyna Orłowska z Polskiej Zielonej Sieci przedstawiła projekt LIFE ETX, którego celem jest promowanie wiedzy o systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

 

Projekt CoolSpaces4LIFE zaprezentowała dr hab. Sabina Rosiek-Pawłowska z Politechniki Wrocławskiej. Celem  projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii urządzeń chłodniczych z napędem solarnym opartej o przyjazne dla klimatu czynniki chłodnicze i magazynowanie energii termicznej.

 

 

 

Piotr Mikołajczyk z UNEP/GRID-Warszawa przedstawił projekt LIFE Green GO! Carpathians (już zakończony) i nowy projekt LIFE COOL City, którego celem jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego miast UE przez wdrożenie w proces zarządzania błękitno zieloną infrastrukturą systemów wykorzystujących GIS i teledetekcję.

 

Martyna Jankiewicz z PROZON Fundacja Ochrony Klimatu przedstawiła projekt REFRIGERANTS LIFE CYCLE dotyczący instalacji demonstracyjnej do rozdziału odpadów mieszanin czynników chłodniczych.

 

 

 

 

 

Marzena Andrzejewska-Wierzbicka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiła projekt LIFE AFTER COAL PL, mający na celu wdrożenie strategii neutralności klimatycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Projekt będzie trwal 9 lat od 2023 do 2031 roku i obejmuje w partnerstwie 30 miast i gmin, 3 powiaty, 7 organizacji społecznych , gospodarczych i naukowych oraz 2 partnerów zagranicznych.

 

 

 

 

 

Przedstawicielki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawiły doświadczenia związane z realizacją dwóch projektów LIFE, które były i obecnie realizowane.

Monika Ślusarska-Czuber przedstawiła projekt LIFE Pandion PL dotyczący ochrony rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce (projekt już zakończony), a Aleksandra Flis projekt LIFE PODKOWIEC PLUS, którego celem jest ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy.

 

 

 

Izabela Ratman-Kłosinska z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przedstawiła projekt LIFEproETV , którego celem jest budowa uznawalności technologii  środowiskowych.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja na tematy związane z finansowaniem, monitorowaniem oraz sukcesach i porażkach związanych z LIFE.

W spotkaniu projektów uczestniczyło ok. 60 osób i przedstawiciele NFOŚiGW kilkunastu projektów LIFE realizowanych w Polsce.

 

 

 

 

Dziękujemy za obecność i networking z naszym projektem LIFEVIIEW2050 wszystkim prelegentom oraz gościom!

LIFE REMY, LIFE ETX, LIFEproETV, COOLSpaces4LIFE, LIFE Green GO! Carpathians, LIFE COOL City, REFRIGERANTS LIFE CYCLE LIFE, LIFE AFTER COAL PL, LIFE IP- EKOMALOPOLSKA, LIFE Pandion PL, LIFE PODKOWIEC PLUS, LIFEproETV, LIFE Archiclima, LIFE Pilica, LIFE Mercury Free, LIFE IP Coala, LIFE Śląskie. Przywracamy Błękit, Wetlands Green Life LIFEUrbanWind, LIFE Opolskie AQP

 

 

Prezentacje

NFOŚiGW_Wystąpienie_Sławomira Mazurka, Wiceprezesa NFOŚiGW, 28.06.2023

  NFOSiGW_28.06.2023.pdf (4,5 MiB, 47 hits)

  ELMEN_-Platform-meeting-28.06.2023.pdf (1,9 MiB, 46 hits)

  KOBiZE_LIFE_CAKE_LIFE-VIIEW-2050-_Konferencja-LIFE_28.06.2023.pdf (2,8 MiB, 48 hits)

  COOLSPACES-4-LIFE_.pdf (5,1 MiB, 45 hits)

  LP_LIFE-PANDION-PL_28.06.2023.pdf (1,4 MiB, 45 hits)

  REFRIGERANTS-LIFE-CYCLE_28.06.2023.pdf (2,4 MiB, 38 hits)

  LIFE-AFTER-COAL-PL_28.06.2023.pdf (2,8 MiB, 44 hits)

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję